facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Česko opouští první nepotřebné mezinárodní organizace

03 Červenec 2013 Tisk PDF

Velmi vítám, že analýza členství České republiky v mezinárodních organizacích má už první hmatatelné výsledky. Jednotlivá ministerstva navrhla opustit vybrané mezinárodní organizace. Díky tomu se podařilo uspořit 18 milionů Kč v porovnání s výdaji za rok 2012. Toto první kolo úspor, které se projeví už v rozpočtech za rok 2014 a 2015, vnímám jako začátek. Důležité je, že se ledy hnuly a že pro nás vystoupení z mezinárodní organizace není tabu. Příspěvky do mezinárodních organizací už česká státní správa přelomově nechápe jako absolutně mandatorní. Navíc nově vstup do mezinárodní organizace bude složitější.

 

 

 

Stále však ještě existuje velký prostor pro další omezení členství v mezinárodních organizacích. Racionalizaci členství v mezinárodních organizacích by měli svým dílem přispět i poslanci a poslankyně, které se musí ministerstev neustále ptát na to, k čemu nám členství v konkrétní organizaci je. Jedině tak můžeme změnit přístup České republiky k této organizaci, nebo vůbec i hospodaření mezinárodní organizace samotné. Ta si mnohdy žije svým vlastním životem daleko od dohledu občana. Osobně bych chtěla znát zdůvodnění našeho členství v případech organizací jako Světová organizace pro orbu, Asociace generálních tajemníků parlamentů, Mezinárodní úřad pro mořské dno, nebo Mezinárodní unie pro vztahy Slunce-Země.

V budoucnu očekávám, že s větším tlakem na rozpočty budou ministerstva přicházet s dalšími úsporami a nápady, jak zefektivnit mezinárodní organizace. Podle nedávného usnesení vlády budou nově platit členské poplatky v organizacích ty resorty, které za členství zodpovídají. Navíc budou reportovat o práci v mezinárodní organizaci Ministerstvu zahraničních věcí. Nebude se tak opakovat, že příslušné ministerstvo nemělo ponětí o tom, kolik nás členský příspěvek stojí, a že Ministerstvo zahraničních nemělo zpětnou vazbu o užitečnosti mezinárodní organizace.

Z jakých organizací konkrétně vystupujeme? 

Obzvláště si cením aktivního přístupu Ministerstva zahraničních věcí. Ministerstvo vystupuje z Nadace Anna Lindh, Mezinárodní řídící skupiny pro Kosovo, Rady pro implementaci míru a Organizaci OSN pro průmyslový rozvoj. Česká správa sociálního zabezpečení od roku 2013 ukončila členství v Mezinárodní asociaci sociálního zabezpečení. Ministerstvo životního prostředí kromě ukončení členství v Komisi OSN pro udržitelný rozvoj a v Mezinárodním sdružení na ochranu rostlin Evropy našlo možnost snížit náklady ukončením plateb účelových příspěvků do Espoo Convention a Water Convention a přerušením plateb příspěvků pro mezinárodní organizaci Evropská síť pro preventivní přístupy v průmyslovém managementu životního prostředí. Ministerstvo dopravy nyní posuzuje přínos členství v Organizaci pro spolupráci železnic. Ministerstvo zemědělství od roku 2014 zruší své členství v Institutu evropských patentových zástupců zapsaných při Evropském patentovém úřadu a ve Svazu německých zemědělských zkušebních a výzkumných ústavů.  Adakemie věd ještě své stanovisko na mezinárodní organizace nezpracovala.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF