facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Potřebujeme hlubší analýzu státních podniků a podílů státu v obchodních společnostech – jako udělali ve Švédsku

03 Červenec 2013 Tisk PDF

Vláda bude projednávat počet zbytkových státních podniků a postup ukončování jejich činnosti. Je správné, že se vláda státními podniky zabývá. Nicméně vláda by se měla soustředit na transparentnost správy státních podniků. Ta je klíčová pro lepší hospodaření podniků samotných. Ukazuje se však, že ani Ministerstvo financí nedisponuje jmenným seznamem státních podniků, i když v řadě materiálů figurují počty státních podniků. Jasně tento paradox dokazuje materiál, který vláda bude mít na programu ve středu. Překvapuje mě, že v předkládaném materiálu není uveden vyčerpávající jmenný seznam státních podniků, ale pouze číselné údaje o počtu státních podniků. Evidentně tedy stát se státními podniky nehospodaří zcela transparentně. I pro mě osobně bylo složité se k seznamu státních podniků dostat. Odbor Hospodaření s majetkem státu mě informoval, že Ministerstvo financí žádnou ucelenou databází státních podniků nedisponuje a že evidence a stav státních podniků je plně v kompetenci zakladatelů.

Stejně problematické jako státní podniky jsou státní podíly v podnicích a společnostech. Aktuálně má Ministerstvo financí pracovat na kompletním seznamu takových vlastnických podílů. V praxi se ale zpracování tohoto úkolu z protikorupční strategie komplikuje a natahuje a jeho plnění odsouvá. Přitom na hospodaření státních podniků upozorňuje i BIS a dává je do souvislosti s organizovaným zločinem a aktivitami, které vedly k poškozování veřejných rozpočtů a k ovlivňování činnosti státní správy a samosprávy.

Pro zajímavost, mezi státní podniky kromě známých Lesů ČR, nebo České pošty patří i hřebčince, řada výzkumných a zkušebních ústavů nebo státní podnik Mezinárodní testování drůbeže. Kromě těchto státních podniků stát vlastní podíly ve firmách vyrábějících mléčné produkty, pivo, sklo, porcelán, laboratorní sklo, radiátory, strojírenské výrobky, chladící zařízení atd. Navíc jsme 100 % vlastníkem třeba hotelu Thermal v Karlových Varech.

Měli bychom se proto nechat inspirovat kroky, které podniklo Švédsko v devadesátých letech. To zpracovalo přehled veškerých vlastnických vztahů státu a stanovilo si prioritní státní podniky a podíly, které si stát ponechá. Zbytek privatizovalo, či postupně liberalizovalo, což je příklad švédské pošty. Vztah ke státem vlastněným firmám řeší také Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta zpracovala doporučení nejen z hlediska transparentnosti, ale také pravidel pro řízení a vedení takových společností.

Česko by mělo urychlit analýzu vlastnických podílů státu a zprůhlednit hospodaření nejen státních podniků, ale i společností, které z části či úplně vlastní stát. Vodítkem nám mohou být právě doporučení OECD.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF