facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Andrýsová předala ceny vítězům v soutěži o lobbingu

11 Únor 2011 Tisk PDF

Je regulace lobbingu v ČR nutná? Takové bylo téma studentské soutěže o nejlepší esej. Poslankyně za VV Lenka Andrýsová ji vyhlásila v říjnu 2010 a ve čtvrtek 10. února předala společně s ministrem vnitra ceny vítězům.

„V České republice neexistuje zákon o lobbingu. Proto jsem chtěla nejdříve rozpoutat diskuzi o lobbingu u veřejnosti. V prvním kole jsem oslovila studenty z akademické půdy,“ vysvětlila poslankyně za VV Lenka Andrýsová.

Do soutěže přišlo celkem patnáct příspěvků. Vítězkou se stala Radana Kubová, doktorandka na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, která se danému tématu věnuje dlouhodobě. Z rukou ministra vnitra převzala šek na finanční odměnu v hodnotě 10 tisíc korun. Další tři ocenění studenti získali každý po 100 eurech v hotovosti. Příští týden bude zveřejněný sborník všech prací. 

 „Lobbing v ČR nepochybně existuje. Tuto skutečnost musíme brát jako fakt a postavit se jí čelem. Přijetí kvalitní právní normy upravující oblast lobbingu je během na dlouhou trať. Nemůžeme předpokládat, že hned napoprvé připravíme v tomto směru dokonalý zákon. Je nutné však přijmout alespoň nějakou právní úpravu, která v budoucnu projde určitou evolucí,“uvedl ředitel Transparency International ČR David Ondráčka.

S tím souhlasí i ministr vnitra Radek John: „Víme, že zákon o lobbingu potřebujeme. Jako klíčové vidím, aby se na přípravě legislativy podíleli zástupci všech politických stran, protože právě oni budou těmi, kdo se pak bude muset danými pravidly řídit. Jedním z bodů Protikorupční strategie je i analýza komplexní právní úpravy v oblasti lobbingu. Z ní vyplyne, jaký způsob regulace je v podmínkách ČR nejúčinnější. Za závazný termín je stanoveno datum konec roku 2012. Věřím však, že se analýzu povede zpracovat rychleji.“

Na výstupy ze studentských prací naváže druhá fáze projektu. „Na jaře chceme pořádat kulaté stoly s odborníky z veřejného i soukromého sektoru, ambasádami či neziskovými organizacemi,“ doplnila Andrýsová.

Závěrem celého projektu bude vytvoření souboru návrhů sloužících jako podklad pro práce na příslušné legislativě regulující lobbing v ČR. Poslankyně spolu s odborníky předloží podklady Ministerstvu vnitra. „Hlavním smyslem je zvýšení transparentnosti politických procesů a odpovědnosti veřejných činitelů,“ dodala poslankyně Lenka Andrýsová.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF