facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Hledá se stážista do Bundestagu

06 Únor 2011 Tisk PDF

Německá ambasáda hledá stážisty do Bundestagu

Spolek bývalých stipendistů ve Spolkovém sněmu mne jménem Šárky Strahalové ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) oslovil o šíření nabídky stipendií Internationales Parlaments-Stipendium v německém Bundestagu. Sama jsem absolvovala stáž ve výboru politické akce v USA a mohu všem podobné aktivity doporučit.

Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) je pětiměsíční stipendijní program organizovaný německým Spolkovým sněmem. Je určen vysokoškolsky vzdělaným lidem (s dokončeným bakalářským studiem), kteří jsou ve svých zemích společensky aktivní a zasazují se o rozvoj demokratických hodnot.

Cílem programu je:

podporovat vztahy Německa s účastnickými zeměmi (v současné době 28 zemí, ČR, resp. Československo od roku 1991)

upevňovat demokratické hodnoty a toleranci

 podporovat kulturní rozmanitost a přátelské soužití v Evropě

upevňovat porozumění a spolupráci mezi účastníky, kteří pocházejí z různých kultur.

Stipendisté jsou vybíráni ve dvoukolovém výběrovém řízení. Na Českou republiku připadá pět stipendijních míst. K ústnímu pohovoru před komisi postupují úspěšní uchazeči z 1. kola, které se koná bez jejich osobní účasti, pouze na základě dodaných písemných podkladů. Ve výběrové komisi je zastoupen poslanec Spolkového sněmu, zástupce správy Spolkového sněmu, zástupce jedné z berlínských univerzit, zástupce německého velvyslanectví v Praze a zástupce českého IPS alumni spolku.

Rozhodujícím kritériem při výběru jsou velmi dobré znalosti němčiny, všeobecný přehled, orientace v aktuálním politickém dění, mezinárodních a bilaterálních česko-německých  vztazích. Bonusem jsou případné dobrovolnické aktivity.

Přihlášku se všemi potřebnými podklady je třeba dodat do 30. června roku, který předchází začátku stipendia (např. uzávěrka přihlášek pro ročník 2011 byla 30.6.2010).

Podrobné informace (včetně formulářů) jsou dostupné na:

www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/tschechien.html

Průběh stáže

Program probíhá od 1. března do 31. července.

Během svého pobytu se stipendisté seznámí s německým parlamentním systémem,poznají procesy politického rozhodování a získají praktické zkušenosti s prací v jedné z nejdůležitějších německých politických institucí.

Podstatnou část stáže tvoří práce v poslanecké kanceláři. K pracovním úkolům patří rešerše, příprava a zpracování podkladů, vyhotovení tiskových zpráv, dopisů veřejnosti, článků apod. Obvyklá je i účast na různých jednáních a zasedáních.

Kromě toho se stážisté účastní množství vzdělávacích akcí a seminářů po celém Německu a v Bruselu, které pořádá Spolkový sněm ve spolupráci s politickými nadacemi (Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung) a třemi berlínskými univerzitami (Humboldt-Universität, Freie Universität, Technische Universität).

Stážisté jsou současně imatrikulováni na Humboldtově univerzitě. Přednášky a semináře mohou navštěvovat i na dalších dvou berlínských univerzitách.

Během stáže je možné navštívit i poslancův volební obvod.

Stipendistům je hrazeno ubytování, zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti a také cesta z/do Berlína na začátku/konci stipendia.

Účastníci rovněž obdrží měsíční stipendium ve výši 450 euro.

Před začátkem programu je pro stipendisty v Praze zorganizováno informační setkání, na kterém obdrží brožurku s praktickými tipy.

Více informací:

http://www.ips-alumni.cz/?page_id=74

 
Joomla SEO powered by JoomSEF