facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Konečně jsme dnes ve sněmovně schválili, že zisky státních podniků mohou být převáděny do státního rozpočtu.

15 Květen 2013 Tisk PDF

Schválená novela umožní využít volné finanční prostředky státních podniků tak, aby mohlo dojít k posílení příjmů státního rozpočtu Princip spočívá v tom, že příslušnému ministerstvo plnící funkci zakladatele může zřídit fond, do kterého bude státní podnik povinen převést ministerstvem určenou část nerozděleného zisku. Finanční prostředky mohou být použity buď ve prospěch státního rozpočtu, nebo pro účely odůvodněných potřeb státních podniků tak, aby byla vyloučena případná rizika pro podnik samotný.Vždy však pouze s předchozím souhlasem vlády.

 

Jde o významné opatření k posílení příjmové stránky státního rozpočtu o finanční zdroje vytvořené státními podniky. A nejde o zanedbatelné částky. Pro představu aktuální prostředky v nerozděleném zisku minulých let Lesů České republiky dosahují výše cca 12 miliard korun.

Současná právní úprava však tyto zdroje nedovoluje využít, neboť dosud neobsahovala procesní mechanismy umožňující převádětčást použitelného zisku státních podniků do státního rozpočtu. Nyní je bude možné rozhodnutím Ministerstva zemědělství přidělit do fondu zakladatele a z něj pak se souhlasem vlády využít pro potřeby státu.

V současné době existuje 25 ekonomicky aktivních státních podniků. Z nichž nejvýznamnějších zisků dosahuje těchto 6 subjektů: Lesy české republiky, Státní tiskárna cenin, Česká pošta, Řízení letového provozu, Vojenské lesy a statky ČR a Budějovický Budvar. 

Vláda počítá s tím, že tak může být v následujících 2 letech využito asi 9 mld Kč. Věřím proto, že ministři té současné i budoucích vlád, budou o jejich využití rozhodovat s řádnou odpovědností. Je absurdní, že zisk státní podniky nemohly doposud převést do státního rozpočtu.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF