facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Kulatý stůl pro Jesenicko

14 Březen 2013 Tisk PDF

Poslanci za Olomoucký kraj Lenka Andrýsová, Zdeněk Boháč, Radim Fiala, Dagmar Navrátilová, Bořivoj Šarapatka a senátor Zdeněk Brož si Vás dovolují pozvat na kulatý stůl s názvem:

AKTUÁLNÍ PODPORA OBLASTÍ S VYSOKOU NEZAMĚSTNANOSTÍ A STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÝCH REGIONŮ

Kulatý stůl se uskuteční v pondělí dne 18. března 2013 od 10:00 do 13:00 hodin v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc. Zasedací místnost Orion.

Kulatý stůl je organizován na základě poptávky ze strany představitelů obcí na Jesenicku. Jeho smyslem je komplexní shrnutí a analýza stávajících nástrojů podpory pro strukturálně postižené regiony ze strany státu a informování starostů obcí o možnostech jejich využití. V současnosti lze totiž jen stěží dohledat komplexní informace o veřejné podpoře hospodářsky slabých regionů, jako je Jesenicko.

 

Program kulatého stolu

 

10.00- 10.20 Úvodní slova:                        zástupce poslanců a senátorů

                                                                      Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová – lázně, předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka

10.20 - 12.20 Příspěvky zástupců jednotlivých resortů, kraje a dalších organizací, které přímo nabízí nástroje podpory pro strukturálně postižené regiony (každý max. 20 minut).

12.20 - 13.00 Diskuze, příspěvky představitelů Sdružení měst a obcí Jesenicka týkající se problémů, s nimiž se potýkají.

Účast na kulatém stole zatím potvrdili:

 Mgr. Roman Chlopčík, náměstek ministryně MPSV

Mgr. Tomáš Jan Podivínský, náměstek ministra MŽP

Ing. Veronika Vlasáková, oddělení strategie a implementace osy III a IV, Mze

RNDr. Ivo Ryšlavý, sekce 5 MMR

Ing. Bořivoj Novotný, vedoucí oddělení zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci

Mgr. Ondřej Večeř, Krajský úřad Olomouckého kraje

 
Joomla SEO powered by JoomSEF