facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Opatření k podpoře vývozu ve Sněmovně schváleno

15 Květen 2013 Tisk PDF

Dnes jsme na schůzi Sněmovny ve třetím čtení schválili novou úpravu podpory vývozu a jeho pojištění, kterou jsem spolu s kolegou Jiřím Rusnokem spolupředložila. Nově založený systém dorovnávání úrokových rozdílů tzv. IMU bude vývozcům garantovat větší jistotu a fixně nastavené splátky. „Tímto návrhem odstraňujeme jednu ze závažných překážek konkurenceschopnosti českých exportérů tím, že budou moci získat pro své obchody financování s pevně nastavenou úrokovou sazbou po celou dobu úvěru,“ nastiňuje budoucí fungování jedna z předkladatelek, poslankyně Lenka Andrýsová.

Zvláště při dlouhodobých úvěrech je kolísání mezibankovních úrokových sazeb častým jevem a toto riziko zvyšuje cenu úvěru. Stát tímto návrhem umožní vznik fondu, který bude vyrovnávat toto kolísání. Rozdíl k tíži banky jí bude hrazen speciálně vytvořeného fondu, v opačném případě naopak banka odvede peníze do fondu.

Předvídatelnost výše úrokové sazby sníží náklady spojené s poskytovaným financováním českého vývozu. Toto opatření v konečném efektu poskytne prostor  pro zlevnění úvěrů. Řada členů EU už takovým způsobem své exportéry podporuje. Pomůžeme tak dorovnat podmínky našich vývozců se zahraničím a zvýšíme naši konkurenceschopnost“ upřesňuje Andrýsová. Aby nedocházelo k úvěrovým dumpingům, stanovuje OECD mezinárodně platnou úrokovou sazbu pro státem pojištěné exportní úvěry (tzv. sazbu CIRR), jež je spodní hranicí, za níž mohou banky exportní půjčky poskytovat.

Do celého procesu bude navíc zapojena státní akciová společnost EGAP, která má dlouholeté zkušenosti s pojišťováním vývozních úvěrových rizik. Podmínkou pro exportéry bude právě využití pojišťovacích služeb u této společnosti. Na zařazení do systému však není právní nárok, každá jednotlivá žádost bude posouzena ze strany Ministerstva financí individuálně a bude záležet na objemu finančních prostředků státního rozpočtu na příslušný rok.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF