facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

První kulatý stůl o lobbingu za námi

01 Duben 2011 Tisk PDF

Včera se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil první ze čtyř expertních stolů, který se zaměřil na otázku, zda: “Potřebujeme nový zákon o lobbingu nebo stačí úprava stávající legislativy?.

Účastníci z řad profesionálních lobbistů, akademiků, politiků, právníků, ekonomů a nevládních neziskových organizací se bavili o nutnosti a možných očekáváních od regulace lobbingu v ČR.

Kulatý stůl byl rozdělen na 2 bloky. Na prvním bloku, který byl přístupný veřejnosti, vystoupili pozvaní panelisté se svými příspěvky. Nejdříve si všichni účastníci vyslechli názory zahraničního experta na lobbing Johna Hogana z univerzity v Dublinu, který měl svůj příspěvek formou internetového Skype hovoru. Následujícím řečníkem byla expertka z Polska Agnieszka Cianciara, které shrnula zákonnou úpravu lobbingu v Polsku a identifikovala její nedokonalosti a problémová místa. Posledním vystupujícím, v prvním panelu, byl ředitel Transparency International ČR David Ondráčka, který se ve svém příspěvku zaměřil na SWOT analýzu regulace lobbingu v podmínkách ČR. Dle jeho názoru je regulace lobbingu nutná.

Účastníci se shodli, že společnost nemá dostatečné informace o lobbingu a velmi často je slovo lobbing mylně označováno jako synonymum ke korupci. “Lobbing je normální součástí politické kultury" uvedl Ondráčka. Všichni hosté expertních stolů měli následně možnost položit tři otázky každému z panelistů.

Poslankyně Lenka Andrýsová se například zeptala ředitele Transparency International, "zdavnímá nutnost novelizovat stávající zákony upravující lobbing a jaké”?

Reakce Davida Ondráčky byla následující. “To je jedno z čertových kopýtek. Pokud budeme otevírat tuto cestu, je možné, že to nedokážeme. Zaměřil bych se na nový zákon a následně novelizaci stávajících (Jednací řád PS PČR, střet zájmů, financování politických stran)”.

V druhém bloku, který byl neveřejný, se účastníci zaměřili na konkrétní otázky, zda je nutné lobbistické aktivity regulovat? A v případě, že ano, jako cestou se vydat. Zda zavést dobrovolnou či povinnou regulací a zda jít cestou seberegulace nebo zákonné regulace lobbingu.

V celkovém kontextu se účastníci bavili o tom co od regulace očekávají a jak by to bylo možné úpravu směřovat. V průběhu stolu dospěli k několika konkrétním bodům, které by měla daná regulace obsahovat.

Na závěr se každý vyjádřil v krátkém dotazníku, jakou váhu přikládá jednotlivým navrženým bodům. Tyto výstupy budou využity při druhém setkání, které se bude konat 14. dubna v prostorách Amerického centra, (Tržiště 15, Praha 1).

 
Joomla SEO powered by JoomSEF