facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Usnesení k situaci v Bělorusku

20 Leden 2011 Tisk PDF

USNESENÍ zahraničního výboru

ze 7. schůze dne 19. ledna 2011

 k informaci o situaci v Bělorusku

Po vystoupení 1. náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Jiřího Schneidera a po diskusi

 zahraniční výbor

I. k o n s t a t u j e , že příprava i průběh voleb neodpovídaly demokratickým standardům. 

 O d s u z u j e následný zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům i represe, které běloruský režim uplatňuje vůči opozici;

 II. ž á d á propuštění všech nezákonně zadržených a vězněných účastníků těchto demonstrací.

Lenka A n d r ý s o v á v. r.

ověřovatelka výboru

David V o d r á ž k a v. r.

předseda výboru

 
Joomla SEO powered by JoomSEF