facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Vymezení jasných pravidel chování volených zástupců

11 Červenec 2013 Tisk PDF

Etické kodexy jsou důležitou součástí politické kultury a indikátorem ochoty volených zástupců vykonávat svou funkci transparentně. A protože v našem Parlamentu tento kodex citelně chybí, je jedním z mých cílů jeho přijetí.

 Jejich účelem je:

  • zprůhlednit jednání členů zákonodárného sboru
  • přístup veřejnosti k informacím
  • podpora důvěry občanů ve volené zástupce

Etické kodexy nejsou automatickou zárukou transparentního a poctivého jednání členů zastupitelstva, mohou však být dobrým pomocníkem při budování efektivní a otevřené samosprávy. Přihlášením se k dodržování etického kodexu vyjadřuje volený zástupce vědomí své vlastní odpovědnosti vůči občanům a dává mantinely svému chování, zároveň dává občanům možnost vyžadovat po volených zástupcích dodržování standard chování obsažených v etickém kodexu.

Průběh prací

V rámci úkolu č. 5.7 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, ve znění její aktualizace z listopadu 2011, bylo místopředsedkyni vlády uloženo zpracovat ve spolupráci s členy zákonodárného sboru ČR návrh vzorového etického kodexu poslance.

Na jeho návrhu se podílela pracovní skupina sestavená v lednu 2012 a složená ze zástupců politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně [Lenka Andrýsová za LIDEM, Jan Čechlovský za ODS, Jiří Dolejš za KSČM, Gabriela Pecková za TOP 09 a Kateřina Klasnová za VV (od června 2012); Lubomír Zaorálek za ČSSD své členství v pracovní skupině v květnu 2012 ukončil]. V únoru 2013 došla pracovní skupina k finálnímu znění návrhu a shodla se většinově na tom, že připravený text je zpracován kvalitně a způsobilý k předložení. Materiál byl zaslán předsedkyni Poslanecké sněmovny k dispozici a k využití.

Výsledný materiál, který se bohužel kvůli neochotě kolegů z ČSSD a VV v Poslanecké sněmovně zatím nepodařilo přijmout, si můžete stáhnout níže. Více informací na www.korupce.cz.

Návrh Etického kodexu poslance

Důvodová zpráva k EK

Jednací řád Etické komise

Důvodová zpráva k JŘ EK

Návrh usnesení - přijetí EK a zřízení etické komise

 
Joomla SEO powered by JoomSEF