facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Zákaz přílepků a podivných pozměňovacích návrhů je na světě

17 Květen 2013 Tisk PDF

Poslankyně Lenka Andrýsová spolu s Karolínou Peake dnes předložily novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny kladoucí vysoké požadavky na přehlednost celého legislativního procesu včetně informování veřejnosti. „Koalice se zavázala, že v tomto volebním období změní jednací řád Poslanecké sněmovny tak, aby se zvýšila transparentnost a srozumitelnost přijímání zákonů. Věcně příslušný podvýbor pro jednací řád bohužel dodnes žádný návrh nepředložil. Proto jsme se rozhodly jej připravit a předložit samy,“ shrnuje důvody Lenka Andrýsová.

 

Cílem návrhu je kultivace legislativního procesu. Jeho součástí je proto úplný zákaz přílepků a vyšší požadavky na náležitosti pozměňovacích návrhů. Nově musí každý pozměňovací návrh obsahovat důvodovou zprávu včetně povinného hodnocení korupčních rizik a rizika zvýšení byrokracie. Součástí návrhu musí být i vyznačení změn přímo v textu zákona.

„Chceme, aby se do budoucna ztížila možnost takových pozměňovacích návrhů, které těsně před hlasováním o zákoně jako celku mění původní návrh tak, že jeho dopady na spotřebitele nebo státní rozpočet jsou nedozírné. Takovým příkladem z minulosti je třeba návrh na vyšší podporu obnovitelných zdrojů, tedy právě diskutovaná a odsuzovaná kauza solár,“doplňuje k předloženému návrhu Karolína Peake.

Prodlužují se lhůty mezi druhým a třetím čtením tak, aby byl dostatek času na kvalifikované posouzení navrhovaných změn v zákoně a omezila se možnost tlaku určitých zájmových skupin. Tento krok povede k rozdělení druhého a třetího čtení zákona do dvou různých schůzí.

„Důležitou součástí našeho návrhu je také možnost dohledání osoby, která předkládá pozměňovací návrh na jednání výboru. Jak mě často upozorňuje i veřejnost, jednání výboru se může stát šedou zónou. Poskytuje totiž podmínky pro to, aby se jméno předkladatele pozměňovacího návrhu zatajilo. Osobní a politická odpovědnost poslanců za své návrhy se pak zcela vytrácí,“ uzavírá Lenka Andrýsová.

Navrhuje se také zakázat tzv. porcování medvěda, tedy zabránění možnosti neprůhledného rozdělování finančních prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF