facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Finanční ústava má zabránit destabilizaci rozpočtů

Tisk PDF

Zákon o rozpočtové odpovědnosti neboli finanční ústava nyní míří k projednání vládě. Kabinet se návrhem ústavního zákona bude zabývat na svém jednání ve středu.

České vlády by mohly být do budoucna vázány limitem na překročení vládního dluhu, počítá s tím navrhovaná tzv. finanční ústava. Strop pro maximální výši veřejného dluhu by tak byl stanoven zákonem. „Chceme velmi účinnou legislativní brzdu proti zvyšování zadlužování,“ uvedl již dříve premiér Petr Nečas. Cílem je udržení zdravých veřejných financí jak na úrovni rozpočtu sestaveného vládou, tak na úrovni samospráv.

V případě, že se bude vykazovaná úroveň tohoto dluhu blížit zákonem stanovené hranici, zákon určí opatření, které bude muset aktuální kabinet vykonat. Například pokud by státní dluh překročil 40 procent hrubého domácího produktu, musela by již vláda přejít k prvním opatřením vyplývajícím z tohoto ústavního zákona. „Nastavujeme tak úroveň, kdy je vláda povinna začít aktivně jednat,“ vysvětlil premiér.

V případě překročení hranice dluhu 50 procent HDP, by vláda musela žádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. „Sankcionováni by měli být ti, kteří reálně pracují s rozpočtem, tedy členové vlády a poslanci v Poslanecké sněmovně,“ řekl před časem předseda vlády.

Dohled by měla mít nezávislá instituce

Sledování a vyhodnocování plnění fiskálních cílů vlády by měla na starost nově vzniklá nezávislá instituce – Národní rozpočtová rada, s jejímž zřízením norma počítá. Rada by měla pět členů volených Poslaneckou sněmovnou. Národní rozpočtová rada by měla mít na starosti také kontrolu transparentnosti při nakládání s veřejnými prostředky, ale mohla by například také formou stanoviska hodnotit dopady některých zákonů na státní rozpočet.

Přísnější rozpočtová pravidla by platila i pro místní správy a samosprávy. Zákon by jim ukládal hospodařit tak, aby celková výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru jeho celkových příjmů za poslední čtyři roky. „Nemůže nastat situace, že by stát šetřil a obce a kraje by se zadlužovaly,“ vysvětluje tento záměr premiér.

Zdroj

 
Joomla SEO powered by JoomSEF
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich