facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Třetí rok práce ve sněmovně, aneb co na schůzích dolní komory neuslyšíte

07 Červen 2013 Tisk PDF

13 schůzí Poslanecké sněmovny, 9 jednání Zahraničního výboru, 15 schůzí Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. K tomu jednání podvýborů a pořádání několika seminářů a kulatých stolů. Tyto pracovní schůze ovšem ukazují jen zlomek mé práce během třetího roku ve sněmovně. Proto jsem se opět jako každým rokem rozhodla pro Vás shrnout hlavní pokroky v tématech, na kterých společně s mým týmem pracujeme.

 

1. Analýza mezinárodních organizací: Už konečně víme, v kterých mezinárodních organizacích jsme členy a kde platíme příspěvky. Díky mé aktivitě byla vypracována analýza, ze které vyplynulo, že jsme členy 473 organizací. Nově však bude každý vstup do další organizace podléhat souhlasu vlády a členské příspěvky bude platit to ministerstvo, které s mezinárodní organizací spolupracuje.

Co z toho má občan?

Občan si může oddychnout, protože vstup do 474. mezinárodní organizace bude složitější. Může též očekávat efektivnější hospodaření s penězi, které se mezinárodním organizacím ze státního rozpočtu platí. Do budoucna se dají předpokládat další úspory. Do konce června mají resorty předložit seznam členství, která již nejsou pro Českou republiku přínosná.

2. Protikorupční aktivity: Aktuálně ve sněmovně projednáváme zákon zprůhledňující financování politických stran. Konečně jsme schválili Úmluvu OSN proti korupci a s  Karolínou Peake jsme předložily novelu jednacího řádu zprůhledňující tvorbu zákonů ve sněmovně. Vypracovali jsme etický kodex poslance, který však bohužel ČSSD a VV bojkotují. Pracujeme na změně zákona o střetu zájmů a zprostředkovali jsme veřejnosti více dat ze sněmovny ve strojově čitelné podobě.

Co z toho má občan?

Pokud změny projdou, občan bude mít podstatně více informací o rozhodování politiků. Občanské iniciativy budou moci vyhledávat souvislosti o financování stran a předkládat je prostřednictvím médií občanům. Více kontroly by mělo působit preventivně na to, aby politici předkládali kvalitnější návrhy a vyhnuli se záměrnému plýtvání veřejných peněz.

3. E-sbírka a e-legislativa: Podařilo se nám rozjet projekty e-sbírka a e-legislativa. To znamená, že zákony budou na internetu k dispozici každému a kdykoliv. Ministerstvo vnitra nebude muset tisknout nové zákony a jednotlivé obce nebudou muset odebírat jednotlivé částky s novelami.

Co z toho má občan?

Pokud se tyto projekty dotáhnou do konce, pro občana budou znamenat lepší dohledatelnost zákonů, ale také úspory veřejných peněz. Toto opatření vylepší kvalitu zákonů. Se zákony se bude lépe pracovat, protože se člověk neztratí ve velkém množství jednotlivých novel. Občan si také nebude muset kvůli aktuálnímu znění zákona koupit licenci k právním systémům, nebo úzetko.

4. Projekt ZrušmeZákon.cz: Podporuji studentskou aktivitu ZrušmeZákon.cz, která sbírala nápady, jak odbourat přebytečnou byrokracii v Česku. Jejich jménem jsem oslovila ministerstva, kterým byly nápady na zrušení jednotlivých povinností určeny. Jejich odpovědi naleznete ZDE.

Co z toho má občan?

Do konce roku se zruší například Vojenský vlečkový úřad. Čeká se úspora 1-2 milióny Kč. Skupina poslanců díky ZrušmeZákon.cz pracuje na předložení dalších změn, které zjednoduší život občanům. Osobně se zaměřuji na zrušení Vinařského fondu a prověřuji možnosti zrušení NKÚ kritizovaného Státního fondu kultury.

5. Postupné snižování byrokracie pro podnikatele

Od schůzky s řadou podnikatelů v Olomouckém kraji, jsem se zajímala o zlepšení platební morálky dodavatelů a uznávání elektronických faktur. Konečně letos parlament schválil maximální splatnost a zrovnoprávnění elektronické verze faktur. 

Co z toho má občan?

Méně zbytečné práce kolem papírových faktur a zlepšení vymahatelnosti plateb za dobře odvedenou práci.

6. Podpora zahraničníhoobchodu: Podařilo se nám s kolegy schválit opatření k podpoře exportu. Věnovala jsem se také práci na jednotné prezentaci České republiky, nebo zrušení kanadských víz pro Čechy. Díky schválení nového kanadského azylového a imigračního zákona si aktuálně Kanada testuje dopad na imigraci do své země. Pokud vše dopadne dobře, brzy Kanada zruší víza i České republice.

Co z toho má občan?

České firmy budou moci snadněji vyvážet, což může zvýšit zaměstnanost. Jednotná prezentace nám přinese úspory a zlepší náš dojem v zahraničí. Na tomto tématu stále pracujeme a hledáme shodu mezi všemi resorty. Snadnější obchodování, studium a cesty do Kanady určitě také řada Čechů uvítá.

7. Podpora zaměstnanosti na Jesenicku: Společně s dalšími poslanci jsme zorganizovali kulatý stůl pro Jesenicko, kde jsme řešili jednak aktuální podporu státu, jednak výhled do budoucna. Nejen, ale obzvláště Jesenicku byl věnován i kulatý stůl v Katovicích, který organizovalo Velvyslanectví České republiky v Polsku. Pomáhali jsme panu velvyslanci Sechterovi šířit informace zájemcům v Olomouckém kraji.

Co z toho má občan?

Informované starosty na Jesenicku ohledně možností, které stát poskytuje hospodářsky slabším regionům. Plánujeme navázat dalším setkáním, které se bude věnovat strategii rozvoje severní části Olomouckého kraje. Seminář v Polsku odhalil vyhlídky a možnosti pro rozvoj lázeňství v pohraničí.

8. Podpora spolupráce firem s univerzitou

Účastnila jsem se skvělého semináře Věda v Olomouci. O potenciálu Univerzity Palackého jsem informovala podnikatele a firmy v našem kraji. Ty totiž know-how univerzity nevyužívají, jak by mohly.

Co z toho má občan?

Akční univerzitu, více propojení praxe a teorie v naší zemi a třeba i větší úspěch našich výrobků a tedy i firem. Občan pak teoreticky může lépe najít pracovní místo.

9. Malé zlepšováky ve sněmovně. Upozornila jsem na nesmyslnost výroby CDček se stenoprotokoly ze schůze, které nám pravidelně docházely do kanceláře a které sotva někdo používal. Dnes už se automaticky nedistribuují a stenoprotokoly jsou k dispozici na webu. Dále jsme s kolegou Radimem Vysloužilem řešili předražené tonery ve sněmovně. Teď se vypisuje nové výběrové řízení na dodavatele. Věřím, že se zlevní nejen tonery.

Co z toho má občan?

Levnější provoz Poslanecké sněmovny, která nás ročně stojí 1 miliardu korun.

Co plánuji dotáhnout poslední rok?

Chci najít podporu pro zrušení Vinařského fondu, posoudit přínosy zrušení Státního fondu kultury, prozkoumat podíly státu ve společnostech a navrhnout prodej podílů ve firmách, které nejsou ve veřejném zájmu. Stát by například neměl vlastnit hotely, firmy vyrábějící mléčné produkty, suvenýry, chladící zařízení, radiátory, ani cestovní kancelář. Také plánuji předložit novelu zákona o střetu zájmů. Zajímám se o systém kontrol živnostníků a malých a středních podnikatelů. V tomto směru bychom mohli zapracovat na vyšší elektronizaci kontrol, ale také na tom, abychom nevyžadovali ty informace, které již stát má.

Děkuji za spolupráci stážistům a stážistkám a hlavně Veronice Jouzové, která se mnou dennodenně trpělivě a spolehlivě pracuje na řadě témat. Také děkuji těm, kteří mi posílali konstruktivní nápady, iniciativě ZrušmeZákon.cz a všem lidem, kterým naše zákony a budoucnost naší země není lhostejná. Děkuji taky těm, kteří mě svými připomínkami motivují k tomu, abych se ve své práci neustále zlepšovala.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF