facebookBtn      twitter   LinkedInLogo-black rssBtn snemovnaBtn

Názory

Potřebujeme hlubší analýzu státních podniků a podílů státu v obchodních společnostech – jako udělali ve Švédsku

03 Červenec 2013 Tisk PDF

Vláda bude projednávat počet zbytkových státních podniků a postup ukončování jejich činnosti. Je správné, že se vláda státními podniky zabývá. Nicméně vláda by se měla soustředit na transparentnost správy státních podniků. Ta je klíčová pro lepší hospodaření podniků samotných. Ukazuje se však, že ani Ministerstvo financí nedisponuje jmenným seznamem státních podniků, i když v řadě materiálů figurují počty státních podniků. Jasně tento paradox dokazuje materiál, který vláda bude mít na programu ve středu. Překvapuje mě, že v předkládaném materiálu není uveden vyčerpávající jmenný seznam státních podniků, ale pouze číselné údaje o počtu státních podniků. Evidentně tedy stát se státními podniky nehospodaří zcela transparentně. I pro mě osobně bylo složité se k seznamu státních podniků dostat. Odbor Hospodaření s majetkem státu mě informoval, že Ministerstvo financí žádnou ucelenou databází státních podniků nedisponuje a že evidence a stav státních podniků je plně v kompetenci zakladatelů.

Stejně problematické jako státní podniky jsou státní podíly v podnicích a společnostech. Aktuálně má Ministerstvo financí pracovat na kompletním seznamu takových vlastnických podílů. V praxi se ale zpracování tohoto úkolu z protikorupční strategie komplikuje a natahuje a jeho plnění odsouvá. Přitom na hospodaření státních podniků upozorňuje i BIS a dává je do souvislosti s organizovaným zločinem a aktivitami, které vedly k poškozování veřejných rozpočtů a k ovlivňování činnosti státní správy a samosprávy.

Pro zajímavost, mezi státní podniky kromě známých Lesů ČR, nebo České pošty patří i hřebčince, řada výzkumných a zkušebních ústavů nebo státní podnik Mezinárodní testování drůbeže. Kromě těchto státních podniků stát vlastní podíly ve firmách vyrábějících mléčné produkty, pivo, sklo, porcelán, laboratorní sklo, radiátory, strojírenské výrobky, chladící zařízení atd. Navíc jsme 100 % vlastníkem třeba hotelu Thermal v Karlových Varech.

Měli bychom se proto nechat inspirovat kroky, které podniklo Švédsko v devadesátých letech. To zpracovalo přehled veškerých vlastnických vztahů státu a stanovilo si prioritní státní podniky a podíly, které si stát ponechá. Zbytek privatizovalo, či postupně liberalizovalo, což je příklad švédské pošty. Vztah ke státem vlastněným firmám řeší také Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta zpracovala doporučení nejen z hlediska transparentnosti, ale také pravidel pro řízení a vedení takových společností.

Česko by mělo urychlit analýzu vlastnických podílů státu a zprůhlednit hospodaření nejen státních podniků, ale i společností, které z části či úplně vlastní stát. Vodítkem nám mohou být právě doporučení OECD.

 

Česko opouští první nepotřebné mezinárodní organizace

03 Červenec 2013 Tisk PDF

Velmi vítám, že analýza členství České republiky v mezinárodních organizacích má už první hmatatelné výsledky. Jednotlivá ministerstva navrhla opustit vybrané mezinárodní organizace. Díky tomu se podařilo uspořit 18 milionů Kč v porovnání s výdaji za rok 2012. Toto první kolo úspor, které se projeví už v rozpočtech za rok 2014 a 2015, vnímám jako začátek. Důležité je, že se ledy hnuly a že pro nás vystoupení z mezinárodní organizace není tabu. Příspěvky do mezinárodních organizací už česká státní správa přelomově nechápe jako absolutně mandatorní. Navíc nově vstup do mezinárodní organizace bude složitější.

 

 

Celý článek...
 

Pár otázek kolem Státního fondu kultury

01 Červenec 2013 Tisk PDF

Fond byl založen v roce 1992 s cílem vytvořit silný finanční zdroj, který by byl nezávislý na státním rozpočtu a podporoval by významné kulturní projekty. To se však nikdy nestalo. Fond je po celou dobu existence ve srovnání s jinými státnímu fondy v podstatě bez prostředků. Příjmy fondu měly pocházet z loterie Lotynka, projekt ale zkrachoval a fond se kvůli němu silně zadlužil. Dluh splácí z příjmů z pronájmu nemovitostí. Poté, co byli ve sněmovně zvoleni členové Rady fondu, začal fond opětovně v roce 2012 přidělovat dotace na konkrétní projekty. V mezidobí od roku 2006 fond prakticky nevykonával žádnou činnost. Z důvodu neexistence Rady nemohl totiž poskytovat podpory. Jeho příjmy se pohybovaly okolo 35 mil. korun, přičemž většinu z nich vydal fond na správu nemovitostí.

Celý článek...
 

Je ve víně pravda? Pokud ano, bude v něm i bez Vinařského fondu.

27 Červen 2013 Tisk PDF

Když si koupíte mobil, ledničku, nebo počítač, platíte recyklační poplatek kolektivním systémům. Když jdete do kina, 1 Kč ze vstupenky přijde filmařům. Když platíte pojišťovně havarijní pojištění, přispíváte nově přímo i hasičům. Státu platíme daně. K tomu platíme ještě skryté pseudodaně, kterým se říká jen trochu jinak, aby občana tolik netrápily. Ještě lépe se ale odvádí peníze, u kterých si ani neuvědomíme, že je platíme. To je zrovna případ poplatků za víno, o kterém fanoušci českého a moravského vína nejspíš vůbec neví.

Celý článek...
 

Čestné prohlášení za rok 2012

20 Červen 2013 Tisk PDF

Moje čestné prohlášení za rok 2012 si můžete stáhnout ZDE.

 

Poslední otázky Petry

19 Červen 2013 Tisk PDF

Ovlivnily povodně nějakým způsobem Vaši práci?

Razantně mě osobně povodně nezasáhly. O to více si proto cením práce hasičů, záchranářů a všech dobrovolníků, kteří pomáhali s odstraňováním škod.Občané se na mě až na jednu výjimku ohledně povodní neobraceli. Tou byl dobrý názor, že je nejspíš špatně nastavená politika jednotlivých povodí ohledně udržování vody v přehradách v obdobích, kdy je riziko povodní vyšší. Právě se tím zabývá náš analytický tým.

Celý článek...
 

Chybí v politice mladí?

11 Červen 2013 Tisk PDF

Margaret Thatcher začínala v komunální politice, když jí bylo něco přes 25 let, a do sněmovny ji zvolili Britové ve 34 letech. Kim Čong-Un se stal vůdcem Severní Koreji ve svých 27 letech a Vladimír Putin začínal jako člen Komunistické strany a KGB už během studií na univerzitě jako dvacátník. Chybí světu mladí politici? O tom jsme diskutovali na Kongresu svobody v digitálním světě ve Varšavě.

Celý článek...
 

Naše lázně mají šanci u polské klientely

15 Květen 2013 Tisk PDF

České lázně po zrušení podpor státu prochází obdobím výzev. Domácí klientela, kterou dříve finančně podporoval stát, do lázní už tolik nejezdí. Proto se lázně, pokud chtějí uspět, musí soustředit i na propagaci v zahraničí. Právě proto uspořádal v rámci programu Evropského hospodářského kongresu v polských Katovicích www.eecpoland.eu 14. května 2013 pan velvyslanec Jan Sechter zajímavou diskuzi na téma liberalizace pravidel lázeňské péče v česko - polském pohraničí.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 2 z 18
Joomla SEO powered by JoomSEF